Počet nalezených výsledků: 317
Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové

Anotace: Krása a hlavní vzdělávací potenciál biologie a přírodopisu je především v tom, že v nich učíme žáky poznávat přírodu kol.., Zdroj: Helen

Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ

Anotace: V průběhu webináře „Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ“ se budeme zamýšlet nad možnostmi, jak můžeme u dětí a učitelů 2.., Zdroj: Helen

Hranice (ne)možného v biologii

Anotace: Ve světě živých organismů najdeme ohromující pestrost tvarů a velikostí, překvapivě účelných přizpůsobení a často překva.., Zdroj: Helen

Práce s daty s žáky na ZŠ

Anotace: V rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení vznikly učebnice, které reflektují změny provedené v rámci tzv.., Zdroj: Helen

Skandální literatura

Anotace: Cílem webináře je seznámit účastníky s rámcovým přehledem proměňování nepřijatelnosti a skandálnosti v průběhu literární.., Zdroj: Helen

Role písmen v matematice 1. st. ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?

Anotace: Algebraická témata bývají učiteli 2. stupně ZŠ často označována jako kritická místa ve vyučování matematice. Při webinář.., Zdroj: Helen

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

Anotace: Popularizační přednáška určená pedagogům 2. stupně ve své první části představí fyzikálně chemický obor – klasickou pola.., Zdroj: Helen

Robotika s LEGO Mindstorms

Anotace: K rozvoji informatického myšlení žáků na základních školách nemusí sloužit jen klasická dětská programovací prostředí. Z.., Zdroj: Helen

Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. st. ZŠ

Anotace: Seznámíme se s metodickým postupem budování pojmů týkajících se míry, tzn. obsahu a obvodu rovinných útvarů a také povrc.., Zdroj: Helen

Jak na podnětné prostředí pro učení

Anotace: Co si představit pod pojmem podnětné učební prostředí? Jak prostředí třídy uspořádat, aby podporovalo samostatnost dětí .., Zdroj: Helen

Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ

Anotace: Obměna a obnova témat ve výuce informaticky zaměřených předmětů je v současnosti velmi diskutovaná. Hlavní je však změna.., Zdroj: Helen

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

Anotace: Webinář se bude obsahově zaměřovat na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžných třídách z.., Zdroj: Helen

Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

Anotace: Tento webinář navazuje na webinář s názvem "Rozvoj mapových dovedností". Tentokrát se zaměříme na hodnocení mapových dov.., Zdroj: Helen

Obtížná jednání s rodiči

Anotace: Webinář Obtížná jednání s rodiči se zaměří na oblasti: Postoj k sobě – jak chci před rodiči vystupovat? Jakou mě mají vn.., Zdroj: Helen

Témata nové Informatiky: Informační systémy

Anotace: Vzhledem k současnému stavu a zavádění nového obsahu oboru Informatika na základní školy se jeví jako velmi zásadní ukaz.., Zdroj: Helen

Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

Anotace: Cílem semináře je představit metody, které se prostřednictvím slovních úloh zaměřují na rozvoj kreativního a kritického .., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Přírodopis a digitální kompetence

Anotace: Webinář Přírodopis a digitální kompetence bude nejen uvedením do problematiky. V reakci na změny a úpravy v RVP ZV se za.., Zdroj: Helen