Počet nalezených výsledků: 135
Skupinová intervize CJL

Anotace: Obsah programu:Pohled na českou interpunkci v Pravidlech českého pravopisu Průvodce českou interpunkcí autorky Jany Svob.., Zdroj: Helen

Krajský workshop PrV

Anotace: Obsah – témata programuPrakticky zaměřený seminář seznámí účastníky s prostředky a postupy tvorby vlastních žákovských s.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop I. ZS

Anotace: Obsah – témata programu Úvod do tvůrčího psaní, podoba lekce tvůrčího psaní Techniky tvůrčího psaní Konkrétní aktivity t.., Zdroj: Helen

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

Anotace: Webinář se bude obsahově zaměřovat na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžných třídách z.., Zdroj: Helen

Obtížná jednání s rodiči

Anotace: Webinář Obtížná jednání s rodiči se zaměří na oblasti: Postoj k sobě – jak chci před rodiči vystupovat? Jakou mě mají vn.., Zdroj: Helen

Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

Anotace: Cílem semináře je představit metody, které se prostřednictvím slovních úloh zaměřují na rozvoj kreativního a kritického .., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

Anotace: Během webnáři si předvedeme a následně i společně vyrobíme několik jednoduchých experimentů, k jejichž výrobě nepotřebuj.., Zdroj: Helen

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení

Anotace: Webinář se zaměřuje na hru dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází ze vztahu hry a vnitřní motivace člověka,.., Zdroj: Helen

Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení v matematice na prvním stupni

Anotace: Na základě konkrétních ukázek a návrhů do praxe se zaměříme na Formativní hodnocení z dlouhodobější perspektivy a jeho v.., Zdroj: Helen

Pilotáž Modelu sytému podpory začínajících učitelů

Anotace: Pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů je zaměřena na sběr informací ze škol, které dostanou k naplánování .., Zdroj: Helen

Oblastní workshop I. ZS

Anotace: Obsah – témata programu Obsah programu se zaměřuje na konkrétní požadavky školy, a to metody práce (různé přístupy k mat.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop I. ZS

Anotace: Obsah – témata programu Obsah programu se zaměřuje na konkrétní požadavky školy, a to metody práce (různé přístupy k mat.., Zdroj: Helen

Teoretická východiska výuky oboru ICT

Anotace: Webinář popisuje vliv aktuálního vývoje digitálních technologií na výkové postupy - tzv. digitální pedagogiku. Objasňuje.., Zdroj: Helen

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ?

Anotace: Webinář představí propedeutiku i výuku násobení na 1. stupni ZŠ. Účastníci se seznámí s pomůckami, které mohou pomoci př.., Zdroj: Helen

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

Anotace: V dnešní době existuje celá řada edukačních aktivit a strategií, které mohou v konjunkci s vhodně zvolenou aplikací přet.., Zdroj: Helen

Obsah a objem jako kritické místo ve výuce matematiky na základní škole

Anotace: Míra v geometrii (obvod, obsah, povrch a objem) patří mezi důležitá témata školské matematiky s významným přesahem do bě.., Zdroj: Helen

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT

Anotace: Cílem webináře je na praktických příkladech ukázat, jak aktivizovat žáka v hodinách s využitím různých prostředků ICT. P.., Zdroj: Helen