Počet nalezených výsledků: 46
Oblastní workshop PV

Anotace: Témata programuSeminář se zaměří prioritně na problematiku dětí s odloženou školní docházkou v mateřské škole. Propojí t.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop PV

Anotace: Témata programuSeminář se zaměří prioritně na problematiku dětí s odloženou školní docházkou v mateřské škole. Propojí t.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop PV

Anotace: Účastníci si ve zkratce zopakují tělesný a pohybový vývoj dítěte předškolního věku, ujasní si pojmy vadné držení těla, s.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop PV

Anotace: Účastníci si ve zkratce zopakují tělesný a pohybový vývoj dítěte předškolního věku, ujasní si pojmy vadné držení těla, s.., Zdroj: Helen

Obtížná jednání s rodiči

Anotace: Webinář Obtížná jednání s rodiči se zaměří na oblasti: Postoj k sobě – jak chci před rodiči vystupovat? Jakou mě mají vn.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop PV

Anotace: Obsah – témata programu: Seznámení se základním využitím textového editoru a jeho funkcemi – např. MS Word Seznámení se .., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

Anotace: Během webnáři si předvedeme a následně i společně vyrobíme několik jednoduchých experimentů, k jejichž výrobě nepotřebuj.., Zdroj: Helen

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení

Anotace: Webinář se zaměřuje na hru dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází ze vztahu hry a vnitřní motivace člověka,.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop PV

Anotace: Účastníci se seznámí s důvodem vzniku  společnosti, která na žádost ředitelky školy vyvinula speciální ojedinělý systém .., Zdroj: Helen

Pilotáž Modelu sytému podpory začínajících učitelů

Anotace: Pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů je zaměřena na sběr informací ze škol, které dostanou k naplánování .., Zdroj: Helen

Oblastní workshop PV

Anotace: Obsah – témata programu Obsah programu se zaměřuje na konkrétní požadavky školy, a to metody práce (různé přístupy k mat.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop PV

Anotace: Obsah – témata programu Obsah programu se zaměřuje na konkrétní požadavky školy, a to metody práce (různé přístupy k mat.., Zdroj: Helen

Teoretická východiska výuky oboru ICT

Anotace: Webinář popisuje vliv aktuálního vývoje digitálních technologií na výkové postupy - tzv. digitální pedagogiku. Objasňuje.., Zdroj: Helen

Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti

Anotace: Program webináře je zaměřen na základní principy rozvíjení matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem kognitivní s.., Zdroj: Helen

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

Anotace: V rámci webináře "Komunikace pedagogů MŠ s rodiči aneb neboj, mámo, má se tu dobře" se na chvíli zastavíme a budeme si s.., Zdroj: Helen

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

Anotace: Školský zákon počítá s možností distančního vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Co to v praxi z.., Zdroj: Helen

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

Anotace: Má být dítě připravené na školu nebo škola na každé dítě? Z mateřských škol bývá často slyšet, že nástup do základní ško.., Zdroj: Helen