Počet nalezených výsledků: 46
Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

Anotace: Cílem webináře je přiblížit účastníkům vzdělávací cíle v mateřské škole, jejich hierarchii, vzájemné vztahy a vazbu k RV.., Zdroj: Helen

Jak na podnětné prostředí pro učení

Anotace: Co si představit pod pojmem podnětné učební prostředí? Jak prostředí třídy uspořádat, aby podporovalo samostatnost dětí .., Zdroj: Helen

Obtížná jednání s rodiči

Anotace: Webinář Obtížná jednání s rodiči se zaměří na oblasti: Postoj k sobě – jak chci před rodiči vystupovat? Jakou mě mají vn.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

Anotace: Během webnáři si předvedeme a následně i společně vyrobíme několik jednoduchých experimentů, k jejichž výrobě nepotřebuj.., Zdroj: Helen

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení

Anotace: Webinář se zaměřuje na hru dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází ze vztahu hry a vnitřní motivace člověka,.., Zdroj: Helen

Cirkulární ekonomika v životě školy

Anotace: Cirkulární ekonomika (CE) je koncept šetrného nakládání s ubývajícími zdroji a rozumnějšího využívání zdrojů, které jsou.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Teoretická východiska výuky oboru ICT

Anotace: Webinář popisuje vliv aktuálního vývoje digitálních technologií na výkové postupy - tzv. digitální pedagogiku. Objasňuje.., Zdroj: Helen

Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti

Anotace: Program webináře je zaměřen na základní principy rozvíjení matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem kognitivní s.., Zdroj: Helen

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

Anotace: V rámci webináře "Komunikace pedagogů MŠ s rodiči aneb neboj, mámo, má se tu dobře" se na chvíli zastavíme a budeme si s.., Zdroj: Helen

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

Anotace: Školský zákon počítá s možností distančního vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Co to v praxi z.., Zdroj: Helen

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý

Anotace: Má být dítě připravené na školu nebo škola na každé dítě? Z mateřských škol bývá často slyšet, že nástup do základní ško.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

Anotace: Cílem webináře je přiblížit účastníkům vzdělávací cíle v mateřské škole, jejich hierarchii, vzájemné vztahy a vazbu k RV.., Zdroj: Helen

Jak na podnětné prostředí pro učení

Anotace: Co si představit pod pojmem podnětné učební prostředí? Jak prostředí třídy uspořádat, aby podporovalo samostatnost dětí .., Zdroj: Helen

Jak na podnětné prostředí pro učení

Anotace: Co si představit pod pojmem podnětné učební prostředí? Jak prostředí třídy uspořádat, aby podporovalo samostatnost dětí .., Zdroj: Helen