Počet nalezených výsledků: 100
Skupinová intervize CJL

Anotace: Obsah programu:Pohled na českou interpunkci v Pravidlech českého pravopisu Průvodce českou interpunkcí autorky Jany Svob.., Zdroj: Helen

Krajský workshop PrV

Anotace: Obsah – témata programuPrakticky zaměřený seminář seznámí účastníky s prostředky a postupy tvorby vlastních žákovských s.., Zdroj: Helen

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

Anotace: Webinář se bude obsahově zaměřovat na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžných třídách z.., Zdroj: Helen

Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

Anotace: Tento webinář navazuje na webinář s názvem "Rozvoj mapových dovedností". Tentokrát se zaměříme na hodnocení mapových dov.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Svět očima mravence

Anotace: Přemýšleli jste někdy o tom, proč mravenec unese padesátkrát víc, než sám váží a proč si neublíží při pádu z velké výšky.., Zdroj: Helen

Jak chutnají brouci

Anotace: Čokoládový muffin s moučným červem, tvarohový řez s kobylkou, červí salátek. Zdá se vám to poněkud neatraktivní? Opak je.., Zdroj: Helen

Pilotáž Modelu sytému podpory začínajících učitelů

Anotace: Pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů je zaměřena na sběr informací ze škol, které dostanou k naplánování .., Zdroj: Helen

Teoretická východiska výuky oboru ICT

Anotace: Webinář popisuje vliv aktuálního vývoje digitálních technologií na výkové postupy - tzv. digitální pedagogiku. Objasňuje.., Zdroj: Helen

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

Anotace: Znalosti matematických metod a dovednosti jejích aplikací uplatňují žáci i v dalších vzdělávacích oblastech, žáci SOŠ př.., Zdroj: Helen

Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních příkladech

Anotace: Jedním z hlavních cílů matematického vzdělávání je naučit žáky používat matematické myšlení, znalosti matematických nást.., Zdroj: Helen

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

Anotace: Cílem webináře je seznámit učitele se strukturací vědomostí prostřednictvím různých organizérů s přihlédnutím k individu.., Zdroj: Helen

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

Anotace: V dnešní době existuje celá řada edukačních aktivit a strategií, které mohou v konjunkci s vhodně zvolenou aplikací přet.., Zdroj: Helen

Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah

Anotace: Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání.., Zdroj: Helen

Matematická gramotnost - stačí rychlé počítání, znalost pouček a splněné osnovy?

Anotace: Na webináři se společně zamyslíme nad tím, co rozumíme matematickou gramotností a jak se daří rozvíjet ji na střední ško.., Zdroj: Helen

Využití otevřených dat ve výuce

Anotace: Webinář se zaměří na praktické ukázky využití otevřených dat ve výuce. Ukážeme si jak s žáky zpracovat aktuální témata: .., Zdroj: Helen

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

Anotace: Cílem webináře je pomoci učitelům matematiky vyučujících na SOŠ obory E s výběrem vhodných příkladů a volbou metod jejic.., Zdroj: Helen

Mapové vizualizace ve výuce

Anotace: Webinář nepřímo navazuje na předchozí webinář Využití otevřených dat ve výuce. Zde si ukážeme, jak jednoduše vytvořit ma.., Zdroj: Helen