Počet nalezených výsledků: 115
Skupinová intervize CJL

Anotace: Obsah programu:Pohled na českou interpunkci v Pravidlech českého pravopisu Průvodce českou interpunkcí autorky Jany Svob.., Zdroj: Helen

Krajský workshop PrV

Anotace: Obsah – témata programuPrakticky zaměřený seminář seznámí účastníky s prostředky a postupy tvorby vlastních žákovských s.., Zdroj: Helen

Oblastní workshop MAT

Anotace: 1. Obsah – témata programu Pro učitele: kdo učí/měl by učit finanční gramotnost a jaké k tomu má předpoklady? Opravdu kr.., Zdroj: Helen

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

Anotace: Webinář se bude obsahově zaměřovat na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžných třídách z.., Zdroj: Helen

Mapové dovednosti II: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků

Anotace: Tento webinář navazuje na webinář s názvem "Rozvoj mapových dovedností". Tentokrát se zaměříme na hodnocení mapových dov.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti vedení školy

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Začínající učitelé: jejich postřehy a zkušenosti

Anotace: Webinář přináší pohled do prostředí škol zapojených do ověřování systémové podpory začínajících učitelů. V úvodu pojmenu.., Zdroj: Helen

Svět očima mravence

Anotace: Přemýšleli jste někdy o tom, proč mravenec unese padesátkrát víc, než sám váží a proč si neublíží při pádu z velké výšky.., Zdroj: Helen

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky

Anotace: Během webnáři si předvedeme a následně i společně vyrobíme několik jednoduchých experimentů, k jejichž výrobě nepotřebuj.., Zdroj: Helen

Chemický děj efektně i efektivně

Anotace: Chemický děj je jedním z klíčových tematických celků ve výuce chemie. Cílem webináře je nabídnout účastníkům konkrétní e.., Zdroj: Helen

Jak chutnají brouci

Anotace: Čokoládový muffin s moučným červem, tvarohový řez s kobylkou, červí salátek. Zdá se vám to poněkud neatraktivní? Opak je.., Zdroj: Helen

Pilotáž Modelu sytému podpory začínajících učitelů

Anotace: Pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů je zaměřena na sběr informací ze škol, které dostanou k naplánování .., Zdroj: Helen

Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

Anotace: Cílem webináře je představit tzv. akviziční korpusy a jejich speciální podskupinu, korpusy žákovské. Akviziční korpusy j.., Zdroj: Helen

Teoretická východiska výuky oboru ICT

Anotace: Webinář popisuje vliv aktuálního vývoje digitálních technologií na výkové postupy - tzv. digitální pedagogiku. Objasňuje.., Zdroj: Helen

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

Anotace: Znalosti matematických metod a dovednosti jejích aplikací uplatňují žáci i v dalších vzdělávacích oblastech, žáci SOŠ př.., Zdroj: Helen

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

Anotace: Cílem webináře je seznámit učitele se strukturací vědomostí prostřednictvím různých organizérů s přihlédnutím k individu.., Zdroj: Helen

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky

Anotace: V dnešní době existuje celá řada edukačních aktivit a strategií, které mohou v konjunkci s vhodně zvolenou aplikací přet.., Zdroj: Helen

Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah

Anotace: Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání.., Zdroj: Helen

Matematická gramotnost - stačí rychlé počítání, znalost pouček a splněné osnovy?

Anotace: Na webináři se společně zamyslíme nad tím, co rozumíme matematickou gramotností a jak se daří rozvíjet ji na střední ško.., Zdroj: Helen