Počet nalezených výsledků: 32
České slovo v KonTextu

Anotace: Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s možnostmi, jak zkoumat češtinu na základě skutečných tex.., Zdroj: Helen

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?

Anotace: Cílem webináře je představit volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny, tzv. jazykové korpusy. Korpusem .., Zdroj: Helen

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu

Anotace: Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s uživatelsky přívětivými aplikacemi a nástroji o češtině,.., Zdroj: Helen

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

Anotace: Webinář ukáže účastníkům, kromě samotného zapojování různých možností pro rozvoj algoritmického myšlení do výuky, jak je.., Zdroj: Helen

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické nápady do hodin finanční matematiky na základní škole. Během webináře se účastníci sezná.., Zdroj: Helen

Jak na digitální stopu

Anotace: Webinář nahlíží na problematiku kybernetické bezpečnosti z pohledu netikety se zaměřením na digitální stopu člověka či š.., Zdroj: Helen

Začínáme s programem GeoGebra

Anotace: Webinář je věnován základnímu představení volně stažitelného programu GeoGebra. První částí webináře bude seznámení s we.., Zdroj: Helen

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

Anotace: Jak se učíme je kniha amerického vědeckého reportéra z New York Times z roku 2014, která vyšla v českém překladu v roce .., Zdroj: Helen

Moderní výuka webu

Anotace: V rámci webináře budou účastníci seznámeni se základními jazyky pro tvorbu webu, bude předvedeno moderní vývojové prostř.., Zdroj: Helen

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

Anotace: Webinář se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve školství a souvisejícím otázkám s touto oblastí. Přináší .., Zdroj: Helen

Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

Anotace: Cílem webináře je představit tzv. akviziční korpusy a jejich speciální podskupinu, korpusy žákovské. Akviziční korpusy j.., Zdroj: Helen

Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace

Anotace: Webinář seznámí účastníky s informacemi o tom, jaké používá mladá generace sociální sítě a jaké jsou v dané oblasti souč.., Zdroj: Helen

Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu

Anotace: Webinář je určen učitelům českého jazyka či základů společenských věd na gymnáziu. Účastníci budou seznámeni s příkladem.., Zdroj: Helen

Možnosti integrace jazykové a komunikační výchovy

Anotace: Dělení výuky češtiny na hodiny mluvnické a slohové je v praxi školy stále značně frekventované, odráží se ostatně i v ne.., Zdroj: Helen

Tvořme pojmovou mapu v Informatice

Anotace: Pojmová mapa se dá popsat jako hierarchická struktura složená z pojmů a vztahů mezi nimi, která umožňuje na první pohled.., Zdroj: Helen

České slovo v KonTextu

Anotace: Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s možnostmi, jak zkoumat češtinu na základě skutečných tex.., Zdroj: Helen

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?

Anotace: Cílem webináře je představit volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny, tzv. jazykové korpusy. Korpusem .., Zdroj: Helen

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu

Anotace: Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s uživatelsky přívětivými aplikacemi a nástroji o češtině,.., Zdroj: Helen

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

Anotace: Webinář ukáže účastníkům, kromě samotného zapojování různých možností pro rozvoj algoritmického myšlení do výuky, jak je.., Zdroj: Helen

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické nápady do hodin finanční matematiky na základní škole. Během webináře se účastníci sezná.., Zdroj: Helen