Počet nalezených výsledků: 102
České slovo v KonTextu

Anotace: Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s možnostmi, jak zkoumat češtinu na základě skutečných tex.., Zdroj: Helen

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?

Anotace: Cílem webináře je představit volně dostupné zdroje informací o současné podobě češtiny, tzv. jazykové korpusy. Korpusem .., Zdroj: Helen

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu

Anotace: Cílem tohoto dvoudílného webináře je seznámit účastníky s uživatelsky přívětivými aplikacemi a nástroji o češtině,.., Zdroj: Helen

Hry v hodinách matematiky

Anotace: Hledáte náměty do hodin matematiky?  V tomto webináři lektorka představí vybrané hry a aktivity, vhodné aplikace a on-li.., Zdroj: Helen

Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky – aneb jak získat z dat co nejvíc

Anotace: Efektivní zpracování velkých dat je jedna z velmi důležitých dovedností a je pro webinář hlavním cílem. Při webináři se .., Zdroj: Helen

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

Anotace: Webinář ukáže účastníkům, kromě samotného zapojování různých možností pro rozvoj algoritmického myšlení do výuky, jak je.., Zdroj: Helen

Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické nápady do hodin finanční matematiky na základní škole. Během webináře se účastníci sezná.., Zdroj: Helen

Jak na digitální stopu

Anotace: Webinář nahlíží na problematiku kybernetické bezpečnosti z pohledu netikety se zaměřením na digitální stopu člověka či š.., Zdroj: Helen

Začínáme s programem GeoGebra

Anotace: Webinář je věnován základnímu představení volně stažitelného programu GeoGebra. První částí webináře bude seznámení s we.., Zdroj: Helen

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

Anotace: Jak se učíme je kniha amerického vědeckého reportéra z New York Times z roku 2014, která vyšla v českém překladu v roce .., Zdroj: Helen

Moderní výuka webu

Anotace: V rámci webináře budou účastníci seznámeni se základními jazyky pro tvorbu webu, bude předvedeno moderní vývojové prostř.., Zdroj: Helen

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální etiky

Anotace: Webinář se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve školství a souvisejícím otázkám s touto oblastí. Přináší .., Zdroj: Helen

Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování

Anotace: Cílem webináře je představit tzv. akviziční korpusy a jejich speciální podskupinu, korpusy žákovské. Akviziční korpusy j.., Zdroj: Helen

Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace

Anotace: Webinář seznámí účastníky s informacemi o tom, jaké používá mladá generace sociální sítě a jaké jsou v dané oblasti souč.., Zdroj: Helen

Teoretická východiska výuky oboru ICT

Anotace: Webinář popisuje vliv aktuálního vývoje digitálních technologií na výkové postupy - tzv. digitální pedagogiku. Objasňuje.., Zdroj: Helen

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

Anotace: Znalosti matematických metod a dovednosti jejích aplikací uplatňují žáci i v dalších vzdělávacích oblastech, žáci SOŠ př.., Zdroj: Helen

Gramotnostně pojatá výuka matematiky na SOŠ a SOU na konkrétních příkladech

Anotace: Jedním z hlavních cílů matematického vzdělávání je naučit žáky používat matematické myšlení, znalosti matematických nást.., Zdroj: Helen

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

Anotace: Webinář se zaměřením na vzdělávací obor Český jazyk a literatura přináší charakteristiku očekávaných výsledků vzdělávání.., Zdroj: Helen

Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech

Anotace: Cílem webináře je seznámit učitele se strukturací vědomostí prostřednictvím různých organizérů s přihlédnutím k individu.., Zdroj: Helen

Referenční úlohy jako nástroj metodické podpory pro učitele českého jazyka a literatury

Anotace: Rámcové vzdělávací programy podporují optimální rozvoj žáka také tím, že stanovují různou úroveň dosahování očekávaných .., Zdroj: Helen